Të gjithë shqiptarët ” ishin ” serb !

NGA:Fahri Xharra


 

 

„Albanci su bastardi, pomešani sa Srbima…” ky është slogani i serbëve , me të cilin ia mbushin mendjen botës për ne , pra :“ Shqiptarët janë popull bastard , përzierje me serbët “ .Ne heshtim dhe qeshemi , dhe grindemi , e mohojmë njeri tjetrin , e kërcënojmë njëri tjetrin , e përbaltim historinë tonë , heronjtë tanë , të kaluarën tonë… dhe në fund nuk mbetet asgjë nga ne .
Kur e lexon shtypin serb , publikimet e tyre dhe në të njëjtën kohë kur i ndegjon shqiptarët e rrymave të ndryshme ; të bën të mendosh : Cila qendër është duke na udhëhequr neve dhe serbëve për qëllime të njejta antishqiptare ? Si është e mundur që të jemi me të vërtetë bastard ndaj vetvetes duke e bastardhuar çdo gjë shqiptare ?
“ Për deri sa feudalët sllav , ashtu sikur edhe ata europian e mbanin një qëndrim të lartë të të privilegjuarish atëherë ashtu ruhej fisnikëria sllave duke mos lënë që në punët fetare dhe pasurore të feudëve të përzihen jo sllavët , në anën tjetër klasa feudale turke ishte më liberale dhe iu dha mundësinë shqiptarëve që edhe ata të arrijnë diçka më shumë “ kështu shkruhet . Ju ngjanë me diskutimet e fundit të këtyre dy -tri viteve tek ne ?

“Në atë kohë , (kohën e feudalizmit fxh) Albania ishte një sinonim gjeografik, ashtu edhe Epiri , dhe kështu ajo shprehje gjeografike shtrihej deri në shelullin 16-t deri tel lumi Drini , sepse atëherë poshtë Drinit ishte Crna Gora dhe Serbija” Edhe kjo shumë e “qëlluar” apo jo?
Tani lexojeni këtë , q të njejtën e thonin edhe disa bastard shqiptar:” Pa i do XVI veka, sve do smrti Skenderbega i okupacije tih predela od Turaka, gro stanovništva Albanije je bio slovenski, srpsko-crnogorski i makedonski, sa jakim primesama Vlaha, Bugara, Grka i Jevreja. Posle pada Skadra u turske ruke (1479).
Më falni , ja përkthimi “ deri në shek.16-t , deri në vdekjen e Skënderbeut dhe okupimit turk , shumica e madhe e Shqipërisë ishte sllave, serbo- malazeze dhe sllavo-maqedone e përzier shumë me vlleh , bullgar,grek dhe hebrej “

Të vazhdojmë me perlat serbe të shkruara në vazhdimësi që 200 vjet , por edhe sot:”Gjatë shekujve 17-18 , shqiptarët nga malet zbritën në rrafshina dhe e albanizuan popullsinë sllave në ato toka.” sipas Branko Merxhanit shqiptarët në gjakun e tyre kanë përzierje ;” : „slovenske, grčke, turske, arabske, čerkeske, italijanske, francuske, nemačke i dr.”3)
Ne nuk e kemi “ditur “ që në histori , shteti me emrin Albania u “ formua nën lumin Drin, në siperfaqen e sotme të Dukagjinit dhe Mirditës. Zotëriu i parë ishte Serbo- Malazezi Progoni, djalit të të cilit Dhimitrit , “srpski vladar Stevan Prvovenčani” ia dhe për grua vajzën e tij Komnenen , e cila do ta sundojë Shqipërinë deri në në vdekje të saj “ Pra , asgjë nuk po mbet nga historia shqiptare !

Të vazhdojmë me mohimet serbe ( dhe shqiptare )” Rreth Skënderbeut u bashkuan të gjithë trimet serbo malazez dhe serbo – maqedon, emrat e të cilëve i shënon edhe historia . Edhe Konti Branko , daja i Skenderbeu ishte serb”

Miq te nderuar , jam vetëm duke i cekur disa nga thënjet e shkrimeve te mediumeve serbe për ne :” Të theksojmë se gati të gjithë priftërinjtë e Shqipërisë Veriore ishin serb- malazias. Ata kanë dhënë shumë punë për ruajtje e besimit katolik tek shqiptarët Me anë të kësaj ata i dhanë shtytje ruajtjes së gjuhës shqipe dhe e rriten frymën e kundërshtimit ndaj pushuesit turk; pra edhe ata u përvetësuan nga ana e shqiptarëve “”
E shihni sa larg shkojnë fqinjët tanë në mohimin e çdo gjëje shqiptare. Prifta serbo- malazez e ruajtën gjuhën shqipe !!!!!!!! Hipokrizi , në kurthin e së cilës biejnë të huajt ,por edhe disa nga shqiptarët .
“ Petar Bogdani , dhe Matija Mazreka ishin serb ‘! “Edhe autori i librit të parë shqip -Meshari “ popi Ivan Buzuku ishte sllav. Përndryshe ai ishte kroat , të cilin Vatikani e dërgoi në Shkodër për shërbesa fetare “??????????

(Ali, ako on nije bio Srbin, bio je Srbin katolički pop Mihailo Konstantin Ðečov (1873-1929), poreklom iz sela Kryeziu (Puka – Albanija). On je jedan od prvih autora drame na albanskom jeziku (DASHTUNIJA E ATDHEUT, 1901) i drugih literarnih dela. Pogotovo je poznat kao etnografa: sakupio je i pripremio za štampu delo KANUNI I LEKË DUKAGJINIT (OBIČAJNI KODEKS LJEKE DUKAÐINSKOG, Skadar 1933), čime se afirmirao kao jedan od prvih albanskih etnografa, pa i kao arheolog6). I za njega Albanci pretendiraju da je bio Albanac i po nacionalnom poreklu, ali je u poslednje vreme istupio i jedan Albanac, poznati naučnik-albanolog prof. dr Aleksandar Stipčević, koji je rekao svojim Albancima da je bio Srbin ne samo dr Petar Bogdan, već i M.K. Ðečov.7) )
“Autori i Kanunit të Lekë Dukagjinit “Mihailo Konstantin Ðečov (1873-1929), ( Shtjefën Gjeçovi fxh) ishte edhe ai serb.

Kurse tani lexojeni se si pakica serbo -malazeze ishte kundër Haxhi Qamilit ,” i cili e shkelmonte flamurin shqiptar, dhe se serbet ishin populli i vetëm qe e ndihmuan Shqipërinë në pavaresimin e saj.

(Ovde treba da naglasimo: dok su albanski muslimani, na čelo sa Hadži Ćamilom, 1914. godine spustili i svojim nogama gazili albansku zastavu, dok su oni pod turskom zastavom marširali protiv prve albanske vlade, one koja je proglasila nezavisnot, Srbo-Crnogorac Risto Silić je jedini pesnik na svetu (posebno u Albaniji!) koji je preko svoje divne antologijske pesme TRADHTORËVE TË KOMBIT (IZDAJNICIMA NARODA) snažno osudio to. Istovremeo Srbi su jedini narod, koji je pritekao u pomoc albanskoj vladi svojim oružanim snagama i razbili odnarođene bašibozuke Hadži Ćamilia, koji behu opkolili Drač i primorali kneza Wilhelm Wied (imenovan od Velikih Sila za vladaoca novo-stvorene albanske države) da se popne na brod i otplovi za svagda iz nemirne i u svemu nesigurne Albanije, koja nije trpela da njom vlada jedan nemusliman, pa je zato tražila da joj iz Turske dođe za sovrana koji turski princ. )

Për mos me e zgjatur më tepër ja edhe ky shembull : Autori i “ Këngëve te Milosaos “ Jeronim De Rada paska qenë serb .( Albanski istoričari priznaju da su prve iskre albanskog preporoda stigle u Albaniju iz albanske dijaspore, ali prećutkuju da je njihov prvi preporoditelj Jeronim de Rada sin srpsko-crnogorske nacionalne manjine, iako im je ovaj ne samo svojim prezimenom, već i samim naslovom svoje poeme MILOSAO rekao to sasvim jasno. )

Pra miq të nderuar , më falni për frikën time për të ardhmen shqiptare të shqiptarëve ; sepse e kaluara e jonë “ishte” serbe , malazeze, maqedone ,turke , bullgare , vllahe .

jjot

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close