Advertisements

Stefan Nemani ishte katolik .

Loading...

Fahri Xharra,03.06.16
Gjakovë


Deri me 1884 kur Serbisë iu dha një autonomi e zgjeruar, nuk kishte shtet serb, nuk kishte organizim të një shteti të mirëfilltë serb. Vladimir Çoroviq, në historian serb shkruan: “Dushani e krijoi një principatë e cila nuk ishte serbe, por e përzier, e përbërë nga Serbët, Helenët dhe Arbanasit (Shqiptarët). Qëllimi tij ishte që të pushtonte Konstantinopolin dhe të bëhet trashëgimtarë i Imperatorisë së kohës. Car dhe si i tillë, sundimtar i Ballkanit dhe i serbëve të tij (?) (në atë kohë serbët ishin në pakicë e Car Dushani- arbanas ortodoks.)”. Ndërsa studiuesi tjetër serb Lazo Kostiq shton: “ Nemanasit (Nemanjiqët-sipas atij) kishin mundur të sundojnë Bizantin, por jo serbët” (Sepse nuk kishte Serbi). Historia serbe flet ndryshe, flet ndryshe dhe e gënjen historinë ndryshe.

Ndarja e Kishave 1054

Po a kishte serb atëherë ? Kur u paraqiten serbët si “komb” ?

Nuk duhet ngatërruar prania sllave me atë serbe, ngaqë sllavët paraqesin një konglomerat popujsh barbar,ë që sulmuan Ilirikun dhe Dardaninë nga shekulli VI e tutje, për t’u shfaqur si formacione fisnore nga shekulli IX e tutje, ndërsa serbët, si pakicë shfaqen në shekullin XIX.
Pra në Kosovë, sllavët shfaqen në shekullin XIII, si pushtues, por pa atributet e mbretërisë, ose të perandorisë, siç i shohim edhe sot e gjithë ditën në historiografinë zyrtare në Shqipëri dhe Kosovë, por erdhën si fise të prirë nga zhupanë dhe despotë.
Madje, edhe vetë Rashka, që serbët e quajnë “mbretëri mesjetare serbe”, sipas shumë indikacionesh, nuk ka qenë serbe, por tribale (një fis pellazg i lidhur me Dardanët). Ato që historiografia serbe i thotë rreth “Car” Dushanit, apo “Kral” Millutinit, janë falsifikime, ngaqë edhe i pari e edhe i dyti kanë qenë feudalë ortodoksë, si shumë feudalë të tjerë ortodoksë arbërorë, që ishin në përbërje të Bizantit dhe asgjë më shumë.

Dukla ishte një vend katolik .

Ndarja e Kishave bëri që sunduesit dhe pronarët e mëdhenj nuk e moren fenë sepse e donin por vetëm të mos humbnin privilegjet e tyre, sepse duhej përshtatur klimes se re të Mbretërive të Krishtera . Të jesh me Romen apao Konstantinopojen ,pak e rëndësishme duhej respektuar ndarja.
Në këte ndarje humbësit më të mëdhenj ishin shqiptarët .Shikoni hartën e ndarjes se Kishave.
Ishte një mundi madh sepse shkizma ishte tragjedi sepse popët ortodoks duhej që përsëri të kryqëzonin të kryqëzuarit e më hershëm të një kishe tjetër . Njashtu edhe Car Dushani nga katoliku , kaloi në ortodoks. ( Upravo se to dvostruko krštavanje nekoliko decenija posle ovog događaja zbilo i Stefanu Nemanji, koji je rođen u Ribnici blizu Podgorice, koja je bila pod ingerencijom Rima, zbog čega je prvi put kršen po rimskom obredu ).Rikryqëzimi ishte me pasoja për ne .
Ishte një gjë apsolute që serbet kurrë nuk kanë qenë katolik .

“Serbia” e atyre viteve ishte vetëm nje despotat ortodoks që i shtrinte kufinjt e saj me dhunë e hekur.
Nëse e shihni hartën serbe të mbretërisë “serbe “ te Car Dushanit , do të vëreni vetëm toka shqiptare.

dd1
E ashtuquajtura “Serbia”e Car Dushanit

Sipas nje teorie greke dhe te shënimeve ne Hillendar, ajo eshte me origjine Shqiptare dhe i ka takuar fisit Nimani. Nimanet njëherë ishin katolik

, pastaj ortodoks , pas ndarjes se kishave dhe të shkizmes me 1054 . Më vonë, me ardhjen e Turqve (osmaneve ) janë islamizuar .
Po e vazhdoj me letrën e një popi “ serb” për të treguar të kaluarën tonë të përvetësuar nga serbët.( shkruan Skender Rizaj ) “Fisi Nimani është shkruar si “ Nemani “ ( greq .) kurse Stefan Nemanea si “ Stefan Nemane “ ( greq.) gjithashtu edhe ne Hilendar është shkruar me emrin Stefan Nemani.
Prandaj në shqiptimin e më vonshëm të Shqipes e ka marr leximin itacistik Nimani, e më herët është lexuar Nemane . Me sllovenizimin e të lexuarit të fjalës Nemane, në mesjetën e vonshme është përvetëuar fjala Nemanja ( nga metateza e shqipes : Nemanaj).
Nga fisi nimani kanëmbetur trashëgimtarët e Nimanasve të tanishëm nga të cilët ka në rrethinën e Prizrenit dhe në vet Prizren …..Kjo është përsa i përket etimologjisë Nemanjiqi , ç – iqi. “

stefan

Vula e Stefan Nemanit

Madje, edhe kur Serbia është pranuar si shtet në kongresin e Berlinit më 1878, sipas burimeve osmane dhe austro-hungareze, rreth gjysma e asaj popullate nuk ishte serbe. Shumicën e përbënin shqiptarët dhe vllahët, siç nuk kishte shumicë greke, por arvanite, edhe Greqia kur u pranua si shtet më 1831. (Jusuf Buxhovi )

Dardania, si pjesë e Ilirikut, do të kthehet në faktor kryesor të Bizantit, ku edhe kanë rrënjën tri identitetet me të cilat duhet të lidhet qenia shtetërore shqiptare: identiteti administrativ (i shpallur nga Diokleciani), identiteti kishtar (i shpallur nga Konstandini i Madh) dhe identiteti politik dhe juridik (i shpallur nga Justiniani).

“Nimanajt kanë sunduar sipas të drejtës kanunore deri më 1354, kur Car Dushani e ka nxjerr Kanunin e vet, i cili është përplot me të drejta të vjetra kanunore shqiptare .
Kanuni ka pretenduar të zhdukë të drejtën e vjetër kanunore të Shqipëtarëve dhe legjislacionin dhe jetën juridike ta rregulloj sipas shembullit bizantin, por më 1389 u përmbys shteti i Nemanajve kurse populi iu ka kthyer zakoneve, të cilët janë ruajtur sot e kësaj dite te serbët (skizmatiket Shqiptare ) dhe Shqiptarët në Kosovë, më saktë në metohi ( dukagjin ).
Kjo është dëshmia e dyte e cila vërteton se Nemanjiqët ishin me preardhje shqiptare”. ….”Nemanja në fillim nuk ka qene zhupan i madh por eshte quajtur “ Dorezon – dëshmitar i madh“
Kurse më vonë në ndikimin e grekëve dhe sllavëve e ka marr emërtimin thirrjen e zhupanit të madh.
Si dorëzon i madh shprehje shqipe – sundimtar; sinonim i shprehjes sundia e cila përdorej në mesjete ka pasur kalorësi dhe njerëz të vet, të cilët ishin kalorësit e bujarët e tij, e nëpërmjet të të cilëve ka sunduar.
Kjo është dëshmia e 4 për metodën shqiptare të sundimit të dinastisë Nimani në serbin mesjetare. Unë të gjitha këto i di sepse e zotëroj mirë gjuhën e vjetër greke, dhe e di edhe gjuhën shqipe duhet të jetë shqiptar shkizmatik – shka dhe zakonet shqiptare.

Për këtë arsye ju njoftoj që këtë element dhe fakt ta keni parasysh në punën tuaj të ardhme, nëse këto gjer më tani nuk i keni të njohura.
Ndërsa dëshmit origjinale për pikën 1 mund ti gjeni ne Hilendar kurse të tjerat mund t’i gjeni ne Metohi ( Dukagjin ) sidomos në punimet e Dr. Milutin Gjuriqiqit.
“ Kjo është letra anonime e një popi ortodoks i cili thotë: ‘Na falni që nuk mund të nëshkruhem nën këtë informatë, sepse, si serb (shqiptar – skizmatik ) frikësohem.“ (20.IX.1985)

Loading...
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close