Advertisements

Jane Austin ,shkrimtarja e madhe së cilës i erdhi mirënjohja 200 vjet pas vdekjes

Është dhe ka qenë shpesh në histori e njohur e dhëna se shkrimtarët jo gjithëhre ia kanë dalë që të bëhen aq të njohur që të jetojnë mirë nga puna dhe veprat e tyre.Përkundrazi,ka ndodhë që mirënjohja ose shpërblimiiu kanë arritur ose në moshë të thyer ose fare pas vdekjes.

Një nga këto është edhe Jane Austin e cila shkroi gjashtë romane nën pseudonimin “Lady”, duke mos u marrë shumë vëmendje kur ajo i botonte ato në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Megjithatë, dyqind vjet pas vdekjes së Jane Austin, Banka e Anglisë lëshoi këtë vit një monedhë prej 10 funtash me fytyrën e saj dhe një nga citimet më të famshme: “Në fund të fundit, deklaroj se nuk ka gëzim të tillë si leximi.” Librat e saj si “Pride and Prejudice (1813) “Sense and Sensibility (1811)” u bënë vepra kulti gjatë Luftës së Parë Botërore, kur ushtarët britanikë me krenari u quajtën” janeet “, duke shkëmbyer kopjet e shkoqura të këtyre librave nëpër llogoret e tyre.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: