Advertisements

Ligji për përdorimin e gjuhëve në Maqedoni dhe auforia e politikës shqiptare

Loading...

Abdulla Mehmeti


Ligji për përdorimin e gjuhëve është një arritje për barazinë e gjuhëve në Maqedoni, edhe e gjuhës që e flasin 20% e qytetarëve (aludohet në shqiptarët dhe gjuhën shqipe), por nuk është ligj për gjuhën shqipe dhe zyrtarizimin e saj në Maqedoni.

Ligji i saposjellë nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, e avancon përdorimin e gjuhës shqipe (të gjuhës që e flasin 20% e qatetarëve) në disa sfera dhe nivele të pushtetit, dhe kjo është një arritje për rrethanat aktuale në Maqedoni, por jo e mjaftueshme.

Ky ligj e ka emrin: Ligj për përdorimin e gjuhëve, dhe sipas tij përcaktohet edhe statusi i gjuhës shqipe, si gjuhë në përdorim zyrtar (të kufizuar) krahas gjuhëve të tjera të pakicave kombëtare, jo si gjuhë zyrtare e barabartë me gjuhën maqedonase.

Pa ndryshimin e Kushtetutës të Republikës së Maqedonisë, ku si në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me 6% serbë, çështja e gjuhëve zyrtare do të definohej ngjashëm:

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 5 [Gjuhët]

  1. Gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës janë Gjuha Shqipe dhe Gjuha Serbe.
    Gjuha Turke, Boshnjake dhe ajo Rome kanë statusin e gjuhëve zyrtare në nivel komune ose do të jenë në përdorim zyrtar në cilindo nivel në pajtim me ligj.

Politikanët shqiptarë duhet të mburren dhe shqiptarët të festojnë kur në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë çështja e gjuhëve do të definohej ngjashëm si në Kosovë:

Neni X [Gjuhët] 

  1. Gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë janë Gjuha Maqedonase me alfabetin e saj cirilik dhe Gjuha Shqipe me alfabetin e saj.
  2. Gjuha Turke, Rome, dhe ajo Serbe kanë statusin e gjuhëve zyrtare në nivel komune, ose do të jenë në përdorim zyrtar në cilindo nivel në pajtim me ligj.

Në lidhje me këtë eufori të panevojshme, Ju përkujtoj se Ligji për përdorimin e Flamurit shqiptar në Maqedoni është sjellë që në vitin 1973, por atë e suspendoi pas 20 vjetësh pushteti ,,demokratik” i këtij shteti (me pjesëmarrjen edhe të partive shqiptare) dhe me këtë pasuan ngjarjet tragjike në lidhje me Flamurin shqiptar, në Gostivar dhe gjetiu, më 1997.

Loading...
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close