HEQJA E MUNDËSISË PËR DEKLARIMIN E PËRKATËSISË ETNIKE, TENDENCË E RE PËR FALSIFIKIMIN E NUMRIT TË POPULLSISË NË MAQEDONI

Loading...

Shkroi :Abdulla Mehmeti


Edhe pse konsiderojmë që tendenca për t’i dhënë rëndësi çështjes së numrave dhe statistikave për ndarjen e njerëzve mbi baza etnike, fetare, gjuhësore dhe dallime të tjera nuk është humane, por nevoja për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve nga falsifikimet që bëjnë pushtetet jodemokratike, politizimi i kësaj çështje, përdorimi i të dhënave për qëllime destruktive, johumane dhe djallëzore, me kufizimin e lirive dhe të drejtave të njeriut mbi këtë bazë, na jep të drejtë të jemi në anën e së vërtetës dhe kundër falsifikimit të numrit të popullsisë në bazë të përkatësisë etnike. Shumica e shteteve jodemokratike, sidomos në rajonin tonë, nuk e bëjnë regjistrimin e popullsisë për nevojat e qytetarëve dhe të shtetit, përgatitjen e planeve ekonomike, zhvillimore dhe sociale, por për hartimin e strategjive shoviniste për shtypjen dhe sundimin e popujve të cilëve u mohohet e drejta e vetëvendosjes, vetëpërcaktimit dhe zhvillimit të natyrshëm të tyre.

Kështu, përmes regjistrimeve të derisotme, numri i shqiptarëve në Maqedoni është përgjysmuar me metodat më perfide të operacionit statistikor të quajtur regjistrim i popullsisë, ndërkohë që organet e pushtetit, në mënyrë të fshehtë dhe të hapur janë angazhuar për ndryshimin e strukturës demografike të popullsisë në këtë shtet. Kjo ka qenë edhe arsyeja kryesore për përsëritjen e regjistrimit të popullsisë në vitin 1994, ndërprerjen e regjistrimit në vitin 2011, shpërnguljen në masë të popullsisë gjatë dekadës së fundit, ngritjen e tensioneve ndëretnike me qëllim të heshtjes së kësaj çështje tepër domethënëse për statusin kushtetues-juridik dhe errësimin e perspektivës për të ardhmen e popullit shqiptar në Maqedoni. Përmes teknologjive bashkëkohore, kjo përvojë e ndërhyrjes shoviniste të organeve të pushtetit për fshehjen e realitetit dhe falsifikimin e të dhënave për numrin e popullsisë është bërë gati e pamundur, prandaj këto shtete janë të ,,detyruara” të shpikim metoda të tjera më ,,moderne” dhe ,,demokratike” për vazhdimin e këtyre praktikave johumane. Këtë e dëshmon edhe qasja e re e organeve kompetente të cilat tanimë i kanë filluar përgatitjet e nevojshme për këtë operacion statistikor i cili do të zhvillohet në Maqedoni gjatë vitit 2020, ku parashihet të hiqet rubrika për deklarimin e përkatësisë etnike të qytetarëve dhe në vend të saj të deklarohet vetëm gjuha që e flasin ata. Ky është një ,,zbulim” djallëzor për ruajtjen e gjendjes ekzistuese, meqë nga së paku 29 nacionalitetet që jetojnë në këtë shtet, vetëm shqiptarët (dhe një pjesë e qytetarëve turq e rom) flasin gjuhë tjetër, të ndryshme nga gjuha zyrtare e shtetit në Maqedoni.

Sidoqoftë, të dhënat statistikore zyrtare (Enti shtetëror i statistikës) për përkatësinë etnike të qytetarëve në Maqedoni, siç është numri i nxënësve në shkollat fillore, numri i fëmijëve të lindur sipas përkatësisë së prindërve, numri i çifteve të kurorëzuar dhe të dhëna të ngjashme, flasin mjaftueshëm se numri i shqiptarëve në këtë shtet është shumë më i madh seç paraqitet zyrtarisht (afër 25%) dhe ai arrin diku mbi 35-40%, me të gjithë manipulimet dhe falsifikimet edhe të këtyre të dhënave.

(24.3.2018)

 

Loading...
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close