TË DHËNAT ZYRTARE PËR NUMRIN E BANORËVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË JANË TË DISKUTUESHME

Loading...

Abdulla Mehmeti


Sipas të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikës i Republikës së Maqedonisë për vitin 2016:

  1. Në Republikën e Maqedonisë lindin përafërsisht 23 002 fëmijë gjatë vitit*. Ky numër është i përafërt gjatë disa viteve të fundit.

Deri në moshën 6 vjeçare, kur përfshihen këta fëmijë në shkolla fillore, ky numër duhet të jetë gjithsej 138 012 fëmijë:23 002 x 6 = 138 012

 

  1. Gjithashtu, sipas të dhënave të publikuara nga ky Ent, në Maqedoni gjithsej janë të përfshirë afërsisht 187 019 nxënës në shkollat fillore* (shkollimi fillor është i detyrueshëm). Pra, nga mosha 6 -15 vjet ka përafërsisht 187 019 nxënës (banorë). Gjithsej nga 0-15 vjet ka afërsisht 325 031 banorë. 138 012 (deri 6 vjet) + 187 019 (deri 15 vjet) = 325 031 (gjithsej nga mosha 0-15 vjet).

 

  1. Nëse merret parasysh mosha mesatare në Republikën e Maqedonisë (meshkujt 70 vjet, femrat 74 vjet), atëherë numrin e përgjithshëm të banorëve deri në moshën 15 vjet duhet ta shumëzojmë me 5 (15 x 5 = 75), që të fitojmë një numër të përafërt të banorëve. 325 031 x 5 = 1 625 155. Pra, gjithsej në Republikën e Maqedonisë supozojmë të ketë afërsisht 1 625 155 banorë.

 

  1. Sipas të dhënave nga ky Ent, më 31 dhjetor 2016, në Republikën e Maqedonisë ka pasur gjithsej 2 073 702 banorë*.

 

Dallimi mes numrit zyrtar 2 073 702 banorë dhe numrit të përgjithshëm të banorëve 1 625 155 sipas përllogaritjes sonë është: 448 547 banorë më pak.

Dallimi për 448 547 banorë nuk është i vogël.

 

Shtrohet pyetja logjike, nga është siguruar ky numër i banorëve të Maqedonisë, duke pasur parasysh treguesit e përfshirë në përllogaritjen tonë?

 

Në këto përllogaritje duhet të merren parasysh: a) numri i fëmijëve të papërfshirë në shkollat fillore (fëmijë të pastrehë dhe fëmijë me nevoja të posaçme); b) personat e moshës madhore me punë të përkohshme në botën e jashtme (i cili gjatë viteve të fundit është tepër i madh), por këto të dhëna shtesë nuk janë në favor të të dhënave zyrtare për numrin e përgjithshëm të popullsisë në Maqedoni, të paraqitur sipas Entit Shtetëror të Statistikës.

 

*Të dhënat zyrtare janë sipas publikimit „Maqedonia në numra, 2017“, Enti Shtetëror i Statistikës, Shkup, fq. 9, 14, 22.

 

(18.3.2018)

 

Loading...
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close