Advertisements

Rahovec,sanksione atyre që hedhin mbeturina në deponi ilegale

Në Rahovec është nënshkruar dokumenti me të cilin njofton të gjithë qytetarët, operatorët ekonomik dhe ekonomitë familjare se nga data 21 e këtij muaji do të merren sanksione në raport me të gjithë ata persona juridik dhe fizik, të cilët i hedhin mbeturinat e amvisërisë dhe ato inerte (të ngurta) në ato vende që nuk janë të përcaktuara.

“Komuna e Rahovecit ka krijuar një Task-Forcë (ekip të posaçëm) në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, Inspektoratin e Komunës së Rahovecit, Drejtorinë për Urbanizëm Planifikim dhe Mbrojtje të Mjedisit, Drejtorinë për Shërbime Publike dhe Ndërmarrjen komunale Eko-Regjoni si dhe kompanitë e tjera që operojnë në territorin e Komunës së Rahovecit, të cilat kanë për obligim ta monitorojnë 24 orë dhe 7 ditë në javë dukurinë e hedhjes së mbeturinave në vende ku nuk janë të përcaktuara nga Komuna e Rahovecit”, thuhet tutje në njoftim.
Këtë dokument e ka nënshkruar kryetari i komunës Smajl Latifi .Komuna në bashkëpunim edhe me vullnetarët ka filluar pastrimin e deponive ilegale.

Advertisements
%d bloggers like this: