Këshilli Kombëtar Boshnjak (BNV) kërkon vendosjen e një statusi të veçantë për Sanxhakun

Këshilli Kombëtar Boshnjak (BNV) i udhëhequr nga Sulejman Uglanin , synon të krijojë një status të veçantë për Sanxhakun, i cili do të ushtrojë funksionet e pushtetit shtetëror.
Sipas iniciativës së BNV, territori i Sanxhakut do të përfshinte komunat e Novi Pazarit, Sjenices, Tutinit, Prijepoljes, Nova Varoshit, Pribojit, Pljevljes, Bijelo Poljes, Beranes, Andrijevices, Petnjica, Gusisë, Plaves dhe Rozhajes.

“Kontrolli i kufirit të Sanxhakut do të kryhet nga forcat ndërkombëtare që do të garantojnë lirinë e plotë të lëvizjes së njerëzve dhe mallrave”, shkruhet në uebsajtin e BNV.
Iniciativa parasheh që Sanxhaku mund të hyjë në marrëdhënie ndërkombëtare kur bëhet fjalë për bashkëpunimin shkencor-teknik, bashkëpunimin kulturor-arsimor, ekonomik dhe fushat tjera të parashikuara nga kjo iniciativë “.

Sipas kësaj nisme, të drejtat dhe detyrimet e Sanxhakut do të rregulloheshin me “Kushtetutën e Sanxhakut”.

“Sanxhaku është një komunitet territorial politik i qytetarëve të barabartë dhe popujve që jetojnë në Sanxhak. Shqiptarë, boshnjakëve, serbëve dhe të malazezëve, Kushtetuta e Sanxhakut do njohë statusin e popujve përbërës në Sanxhak”, thuhet në Nismë.

Sanxhaku do të kishte një Asamble, Guvernator dhe Qeveri të zgjedhur në mënyrë demokratike si bartës të pushtetit ekzekutiv duke përfshirë policinë nën kontrollin e tyre dhe një gjyqësor të pavarur.

Zgjedhjet e para për këto organe do të mbahen nën kujdesin e OKB-së, Bashkimit Evropian dhe OSBE-së.

“Zona e Sanxhakut do të jetë e çmilitarizuar përherë nën mbikëqyrjen e OKB-së dhe Bashkimit Evropian, e cila i detyron autoritetet shtetërore brenda 30 ditëve të themelimit të statusit të veçantë të Sanxhakut të tërheqë të gjitha trupat e huaja nga territori i Sanxhakut, si dhe atyre forcave të policisë që tejkalojnë kërkesat e rrethana normale. E kontrollin e kufijve Sanxhaku do të kryejnë forca ndërkombëtare, “thuhet në Iniciativë.Pi

Loading...
Loading...
Loading...
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close