Naimi para një shekulli doli kundër ferexhesë

 “Si mund të vejë mbroth një komb kur gratë, domethënë gjysma e njerëzisë rron e mbyllur si në kuvli?

Rilindasi ynë, Naim Frashëri, që para një shekulli ngriti zërin e shkroi për të drejtat e botës femërore,

Poeti i madh, në mesin e injorancës së perandorisë otomane, shtron pyetjen larghedhëse: “ Si mund të vejë mbroth një komb kur gratë, domethënë gjysma e njerëzisë rron e mbyllur si në kuvli?”

Naim Frashëri hapur në shkrimet e tij e thoshte se mbulesa e grave është pengesë e përparimit të një kombi.

“Të mëshehurit dhe të mbuluarit e fytyrës së gruas s’ka qenë në kohën e profetit por është çpikur më von. Ndalim i math në përparimin e një kombi! Si mund të vejë mbroth një komb kur gratë, domethënë gjysma e njerëzisë rron e mbyllur si në kuvli? Si mund të jetë i zgjuar e i mbarë një komb pa pasur në vijë jetën e shtëpisë e të fëmijës, dhe këto qysh mund të bëhen kur burri rrin veç gruas? Ç’dashuri, ç’arsye mund të mësojnë e të marrin djemtë në një të tillë familje…Gruaja duhet të jetë e mësuar më shumë nga burri se fëmija së pari nga mëma e marrin arsimin dhe mësimet…Gruaja është mëmë e fëmijës, zonjë e shtëpisë dhe krejt i njerëzisë”.

P:FJ

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close