Vdes koncepti mbi kombin Kosovar

Gjendja e krijuar në Shqipëri pas termetit të 27.11.2019 varrosi konceptin dhe dilemat mbi kombin Kosovar, e cila u dëshmua bindshëm me solidaritetin dhe ndihmën e ofruar vllëzër e në Shqipëri.

Në kohën e sotme dominojnë dy koncepte të kombit dhe atë kombi i shtetit dhe kombi i kulturës. Komb i kulturës është një bashkësi e qëndrueshme njerëzish, e formuar historikisht në bazë të gjuhës, të territorit, të jetës ekonomike dhe formimit psikik qe shfaqet në bashkësinë e kulturës. Ndërsa kombi i shtetit mbështetet me së shumti në fuqinë bashkuese të një historie e të një kushtetute të përbashkët politike. Jo gjithë herë shteti e krijon kombin, çka do të thotë se është edhe e kundërta e saj, kur kombi e krijon shtetin, shembull konkret kemi Gjermanin dhe Italinë.
Po ashtu edhe shteti shqiptar u krijuar nga të gjithë shqiptarët, të cilët kishin një qellim dhe synim të përbashkët, bashkimin kombëtar. Jo rastësisht shteti amë, Shqipëria është quajtur si shtet shqiptar, po ashtu edhe mbretëria e Zogut është quajtur si mbretëria shqiptare dhe e gjithë kjo ka qenë në mënyrë qe t’i përfshin të gjithë shqiptarët jashtë kufijve të Shqipërisë londineze.

Disa ideator të kombit kosovar mendojnë se koncepti për kombin dhe të drejtën e vetëvendosjes së kombeve është derivat i teorisë së Stalinit (të cilën përmes Leninit) e pati përvetësuar edhe Wilsoni. Realisht ky mendim është tërësisht i gabuar dhe aspak nuk përkon me demokracinë dhe jetën demokratike, sepse e drejta vetëvendosjes është e drejtë demokratike e cila parashihet me kartën e OKB-së dhe jo vetëm kaq, por edhe referendumi si materializim i së drejtës së vetëvendosjes është paraqitur për herë të parë në mesjetë në kantonet zvicerane si zëvendësim i tubimit të të gjithë zgjedhësve të një kantoni (Landsgemainde), po ashtu me vonë ka gjet shprehje të gjerë edhe në vendet demokratike si SHBA, Francë etj.

Të gjitha këto ide dhe nisma nga intelektualet për kombin kosovar, qe tani mendojnë se kanë të drejtë, do të vijë koha kur do të kuptojnë se ishte një gabim shumë i madh i tyre, sepse së pari, integrimet euro-atlantike nuk janë zgjidhje e problemeve, së dyti, ashtu sikurse nuk kanë arritur që të formojnë kombin jugosllav, po ashtu edhe tani askush nuk do të mund të arrijë të formoj kombin kosovar prej hiçit. Synimi i shqiptarëve është bashkimi kombëtar, kjo e fundit është diçka e domosdoshme, e natyrshme që çdo shqiptar, apo më mirë të them shumica prej tyre, e kanë qellim në një të ardhme.
Prof. Dr.Nijazi Halili
AAAS New York USA

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close