Avionë ushtarak shqiptar në duart e Ushtrisë serbe “me miratimin” e strukturës qeveritare të Sali Berishës!?

Nëntë avionë luftarakë shqiptarë kanë rënë në duart e ushtrisë serbe. Kjo është një tjetër veprimtari antikombëtare e mafies politike shqiptare, e cila ka tre dekada që vjedh, shkatërron dhe sundon Shqipërinë. Nëntë avionë luftarakë të tipit Mig 14, 15, 17, 19 dhe 21, ranë në duart e serbëve pak se të shpërthente Gërdeci. Avionët janë shitur me çmime qesharake, përmes sekserëve serbë, me miratimin e Sali Berishës dhe nën kujdesin e ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Arben Imami.

Referuar arkivit të Ministrisë së Mbrojtjes, heqja e MIG-ëve të famshëm, u bë në bazë të disa urdhrave. “Urdhri nr. 531, dt. 25.10.2005, i ministrit të Mbrojtjes, “Plani i heqjes se avionëve MIG”. Urdhri i shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura nr. 561, dt. 21.11.2005, për “Ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e procedurave të nevojshme në zbatim të planit për heqjen e avionëve MIG”. Urdhër i komandantit të Forcave Ajrore Nr. 2883/2, dt 25.11.2005, “Në zbatim të planit të heqjes të avionëve MIG”, mësohet nga arkivi i Mbrojtjes.

Më vonë, qeveria Berisha nxori në ankand edhe pesë avionë të tjerë luftarakë. Shitja u realizua me argumentin se avionët nuk gjejnë më përdorim të mëtejshëm në Forcat e Armatosura dhe në kuadër të pastrimit të mbeturinave të komunizmit.

“Lloji i procedurës se ankandit: Procedurë e hapur. Objekti i shitjes: Shitje të avionëve i ndarë në lote si më poshtë: Avion Jak-18 nr.1 1971 2.212.995, avion Jak-18 nr. 2 1971 2.212.995, avion Jak-18 nr. 3 1971 2.212.995, avion Jak-18 nr. 4 1971 2.212.995, avion Jak-18 nr. 37 1971 2.212.995. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Ministria e Mbrojtjes synon të shesë avionë për përdorim jo ushtarak të cilat nuk gjejnë përdorim të mëtejshëm në Forcat e Armatosura. Sasia e mjeteve: 5 (pese) copë. Vlera fillestare: 11.064.975 (njëmbëdhjete milion e gjashtëdhjetë e katër mije e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH. (sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm për këtë qëllim). Data e zhvillimit të ankandit: 05.12.2012 ora:10.00 vendi: Ministria e Mbrojtjes. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje, data: 05.12.2012 ora:10.00 vendi: Ministria e Mbrojtjes”.

Ministria i Mbrojtjes, gjatë qeverisë Berisha, përgatiti terrenin për t’i shitur, sekserit serb i kërkuar ndërkombëtarisht për trafik armësh, Sllopodan Tesiç, dy anije dhe tre avionë luftarakë. “Procedura e ankandit “Procedurë e Hapur” me objekt “Shitje mjete detare për përdorim civil” i ndarë në lote me vlerë fillestare 5.474.500 (pese milionë e katërqind e shtatëdhjetë e katër mije e pesëqind) lekë pa TVSH do të zhvillohet në datën 29.10.2012, ora 12:00. Njoftimi i ankandit për këtë procedurë shitje është publikuar në Buletinin e APP-së nr. 40, datë 08.10.2012. Data e parashikuar në këtë Njoftim ka qenë 28.10.2012, ora 12:00. Procedura e ankandit “Procedurë e Hapur” me objekt “Shitje të baterive” me vlerë fillestare 685.152 (gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e njëqind e pesëdhjetë e dy) lekë pa TVSH do të zhvillohet në datën 29.10.2012, ora 10:00. Njoftimi i ankandit për këtë procedurë shitje është publikuar në Buletinin e APP-së”./Pamfleti

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close