Daniel Serwer i shkruan Hashim Thaçit

Daniel Serwer

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, reagoi ndaj postimit të Shaun Byrnesit në peacefare.net të shtunën, me këto cicërima:

Zhgënjyese të shohësh miqtë e Kosovës dhe të mitë, Daniel Serwer e Shaun Byrnes, duke u mashtruar nga lajmet e rreme. Nuk ka marrëveshje apo asgjë të tillë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një e tillë mund të arrihet përmes një procesi transparent me lidershipin e SHBA-së dhe ju ftoj që të ndihmoni. Grenelli është duke bërë një punë të shkëlqyer.

Washingtoni e ka vëmendjen e plotë në dialogun Kosovë-Serbi. Është barrë e gjeneratës tonë që t’i japim fund konfliktit dhe ta hapim rrugën për integrimin euroatlantik dhe prosperitetin ekonomik. Ne kemi nevojë për mbështetje në këtë proces, e jo pengesa e as kundërshtime. Kjo ka të bëjë me fëmijët tanë.

Ky është reagimi im ndaj Presidentit, të cilin e kam njohur që nga vizita e tij e parë, pas luftës, në SHBA më 1999:

I dashur Hashim,

Jam plotësisht dashamirës i ambicieve euro-atlantike të Kosovës dhe vazhdimisht i kam dhënë përpjekjet e mia për këtë qëllim. Por, nuk është mençuri të besosh se Washingtoni i kushton “vëmendje të plotë” dialogut Kosovë-Serbi, i cili ka qenë një proces plotësisht i errët. Pak persona në Washington madje e dinë se ky proces po ndodh, e numër edhe më i vogël është i atyre që u intereson. Kjo pavëmendje u ka dhënë lobistëve të angazhuar nga Beogradi mundësinë të ndikojnë në një administratë që pak i intereson për Ballkanin e fare për Kosovën, të cilën ajo e sheh si produkt i administratës së përbuzur të Clintonit.

Më keq se pavëmendja amerikane dhe paragjykimi pro-serb është se populli i Kosovës dhe populli i Serbisë nuk dinë asgjë për atë që po diskutohet në takimet tuaja të përsëritura me Presidentin Vuçiq. Qytetarët tuaj kanë kërkuar transparencë. Unë kam kërkuar më shumë se një herë për një azhurnim. Asgjë s’ka në dispozicion. Kjo ju lë të hapur ndaj thashethemeve, të cilat nuk janë domosdoshmërisht të sakta. Vetëm transparenca që ju premtoni mund ta rregullojë atë problem.

Richard Grenelli është person që ka dështuar si ambasador në Gjermani dhe po dështon si drejtor i përkohshëm i Inteligjencës Kombëtare. Megjithatë, ai po bën një punë të mrekullueshme në Ballkan, duke i bërë marrëveshjet e vogla të transportit të duken si hapa të mëdhenj përpara. Ai po punon po ashtu shumë për t’i bërë presion kryeministrit Kurti me kërcënime për tërheqje të trupave amerikane dhe të ndihmës. Albini është përkulur por ende nuk është thyer ndaj kërkesës amerikane për t’u dhënë fund tarifave ndaj mallrave serbe. Objektivi përfundimtar i Grenellit është shkëmbimi i tokave/njerëzve që administrata e Trumpit i ka nxitur dhe ju keni dhënë shenja se mund t’i pranoni. Shumica e popullatës suaj, përfshirë serbët në veri të Ibrit, kundërshtojnë këtë ide të poshtër, e cila do ta bënte Kosovën burim të paqëndrueshmërisë përgjatë Ballkanit dhe më gjerë.

Natyrisht se mund të më dëshmoni të kundërtën në të menduarit se jeni i gatshëm të tregtoni pjesë të Kosovës me popullsi serbe me pjesë të Serbisë me popullsi shqiptare: jepini Kuvendit të Kosovës llogari të plotë dhe të sinqertë të bisedimeve me Vuçiqin. Kjo duhet të përfshijë agjendat, çdo draft-marrëveshje apo propozime nga secila palë, dhe një transkript të plotë të dialogut në nivelin më të lartë dhe në secilin grup punues. Më pas, dorëzojeni përgjegjësinë e dialogut te qeveria, siç ka vendosur Gjykata Kushtetuese të cilën tani e ka konfirmuar edhe Kuvendi. Bërja e Albinit kryenegociator do t’jua heqë juve presionin dhe do t’i vërë serbët në një pozitë të vështirë, meqë kryeministrja e tyre – e përkëdhelur e presidentit – nuk mund të pretendojë të ketë llojin e mandatit popullor që e ka Albini.

Pa dyshim se ju jeni të zhgënjyer me rezultatet e zgjedhjeve që e sollën Albinin në pushtet, sepse e lanë partinë tuaj në vend të tretë. Por, të punosh me partinë e dytë për ta rrëzuar kryeministrin nuk do t’i sjellë Kosovës asnjë të mirë. Kjo rrezikon të nxisë një stuhi që do t’i japë fund çdo perspektive për suspendim të tarifave apo përparimit të mëtejmë të dialogut me Serbinë.

Për një atdhetar kosovar – dhe shpresoj se kam të drejtë të supozoj se do të dëshironit të konsideroheshit si i tillë – shpejtësia nuk duhet të jetë prioritet. Nuk ka kurrfarë përparësie të synohet arritja e një marrëveshjeje para zgjedhjeve të 26 prillit në Serbi. Presidenti Vuçiq do të jetë më i lirë të bëjë koncesione për Kosovën pas zgjedhjeve sesa para tyre. Kosova do të tregohej e mençur po të priste edhe më gjatë: deri kur amerikanët të dalin në zgjedhje më 3 nëntor.

Nëse atëherë do të ishte një president Biden – një mik i vërtetë i Kosovës – mund të prisni nga ai fuqizimin e një të dërguari serioz për të bashkëpunuar me Evropën, diçka që Grenelli s’mund ta bëjë kurrë sepse ai dhe presidenti Trump ndiejnë neveri ndaj Bashkimit Evropian, në arritjen e marrëveshjeve serioze mes Kosovës dhe Serbisë. Veprimi i përbashkët SHBA/BE është parakusht për t’i bërë presion të parezistueshëm Beogradit. Grenelli as që po përpiqet. Nëse Trumpi rizgjidhet, kushdo që është në pushtet në Kosovë do të duhet të shtrëngohet sërish për të mbrojtur vendin tuaj nga sulmi i ideve të këqija të ndarjes që tipat si Grenelli do të vazhdojnë të gjenerojnë.

Shumica e qytetarëve tuaj dëshirojnë një marrëveshje me Serbinë që njeh Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur brenda kufijve aktualë dhe ia mundëson asaj të hyjë në OKB. Kjo ende nuk është ofertuar. Kosova duhet të jetë gati të largohet nga një marrëveshje e keqe për të marrë një të mirë, në kohën e duhur dhe me ndihmën edhe të SHBA-së edhe të BE-së. Deri atëherë, përmirësimet shtesë janë krejt çka mund të shpresohet. Arti i qeverisjes së suksesshme kërkon nga ju që të nxitni qytetarët tuaj të jenë të durueshëm. Gjërat e mira vijnë për ata që mund të presin.

Kosovo President Thaci responded to Shaun Byrnes’ post on peacefare.net from Saturday with these tweets:

Disappointed to see friends of Kosovo & mine Daniel Serwer & Byrnes being deceived by fake news. There is no secret deal or whatever btw Kosovo & Serbia. One can be achieved through a transparent process w/ US leadership & I invite u to help. Richard Grenell is doing a great job

Washington has full attention on Kosovo-Serbia dialogue. It is the burden of our generation to end the conflict & open path for Euro-Atlantic integration & economic prosperity. We need support for this process, not obstacles, nor opposition. It’s about our children.

This is my response to the President, whom I have known since his first, post-war visit to the US in 1999:

Dear Hashim,

I’m entirely sympathetic to the Euro-Atlantic ambitions of Kosovo and have repeatedly lent my efforts to that cause. But it is not wise to believe that Washington pays “full attention” to the Kosovo-Serbia dialogue, which has been an entirely opaque process. Few in Washington even know it is happening, and fewer care. This inattention has given Belgrade-hired lobbyists the opportunity to influence an Administration that cares little about the Balkans and not at all about Kosovo, which it regards as a product of the despised Clinton Administration.

Worse than American inattention and pro-Serb bias is that the people of Kosovo and Serbia know nothing about what is being discussed in your repeated meetings with President Vucic. Your citizens have been demanding transparency. I have asked more than once for an update. Nothing is forthcoming. That leaves you open to rumors, which aren’t necessarily accurate. Only the transparency you promise can fix that problem.

Richard Grenell is a man who has failed as Ambassador to Germany and is failing as a temporary Director of National Intelligence. He is however doing a great snow job in the Balkans, flaunting minor transportation agreements as big steps forward. He is also working hard to pressure Prime Minister Kurti with threats of withdrawing US troops and aid. Albin has bent but not yet broken to the US demand that he end the tariffs on Serbian goods. Grenell’s ultimate objective is the land/people swap the Trump Administration has been pushing and you have indicated you might accept. A majority of your population, including the Serbs south of the Ibar, are opposed to this ignoble idea, which would make Kosovo a source of instability throughout the Balkans and beyond.

You can of course prove me wrong in thinking you are ready to trade slices of Serb-populated Kosovo for slices of Albanian-populated Serbia: give the Kosovo parliament a full and honest account of the talks with Vucic. This should include the agendas, any drafts or proposals from either side, and a full transcript of the dialogue at the highest level and in any working groups. Then turn over responsibility for the dialogue to the government, as the Constitutional Court decided is correct and the parliament has now confirmed. Making Albin the lead will take the heat off you and put the Serbs in a difficult position, since their prime minister–a protégé of the president–cannot pretend to have the kind of popular mandate Albin has.

You are no doubt disappointed in the results election that brought Albin to power, as they left your party in third place. But working with the second place finishers to bring down the Prime Minister will do Kosovo no good at all. It risks igniting a storm that will end any prospect of suspending the tariffs or moving ahead even incrementally with the dialogue with Serbia.

To a Kosovo patriot, and I hope I am right in assuming you would like to be considered one, speed should not be the priority. There is no advantage in pursuing an agreement before Serbia’s April 26 election. President Vucic will be freer to make concessions to Kosovo after the election than before. Kosovo would be wise to wait even longer: until after the Americans go to the polls November 3.

If there is then a President Biden–a true friend of Kosovo–you can expect him to empower a serious envoy to collaborate with Europe, something Grenell can never do because had and President Trump loathe the European Union, in reaching serious agreements between Kosovo and Serbia. Joint US/EU action is a prerequisite for bringing irresistible pressure to bear on Belgrade. Grenell isn’t even trying. If Trump is re-elected, whoever is in power in Kosovo will have to hunker down again to shield your country from the onslaught of bad partition ideas the likes of Grenell will continue to generate.

Most of your citizens want a deal with Serbia that recognizes the Kosovo state as sovereign and independent within its current borders and enables it to enter the United Nations. That isn’t on offer yet. Kosovo needs to be ready to walk away from a bad deal in order to get a good one, in the right time and with the help of both the US and EU. Until then, incremental improvements are all that can be hoped for. Successful statecraft requires that you encourage your citizens to be patient. Good things come to those who can wait.

Përgatitur nga Flori Bruqi

 

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close