Besa në Mirditë, viti 1928 (kur mblidheshin në kuvend burrat e dheut)

Me 29 maj 1928, te Nëprefektura e Mirditës u mblodh komsioni i 5 bajrakëve, për me lidh besë sipas kanunit të vendit, e me 3 qershor të atij vjeti u përforcue me dorzani të 25 krenëve të Mirditës si edhe me kanunin sipas zakonit të vendit.

Ata që nuk i binden ksaj bese, familjarisht do të qiten jashta Mirditës, e toka ju ngelet djerr e pa kurrfar tagri mbi të, dhe shpia iu digjet.

Të komisionit të qendrës:

• Për bajrakun e Oroshit: kapidan Gjon Marka Gjoni, Preng Marka Prenga, Ndrec Mark Gega.
• Për bajrakun e Spaçit: Gjok Dodë Lleshi, Ndue Nikoll Jaku, Marka Dod Alia, Llesh Doçi.
• Për bajrakun e Kuzhnenit: Ndrec Bajraktari, Ndue Preng Lleshi, Mark Çup Nikolli.
• Për bajrakun e Fanit: Hajdar Bajraktari, Preng Tuc Doda, Shkurt Prenga, Preng Dod Boçi.
• Për bajrakun e Dibrit: Paluc Preng Gjoni, Marka Boçi, Dod Llesh Ndreca, Nikoll Zefi.

Për dorzani të 5 bajrakëve:

• Për bajrakun e Oroshit: Nikoll Pjetër Tuci nga Oroshi, Frrok Llesh Doda nga Lajthiza, Kros Përloshi nga Ndërfushasi.
• Për bajrakun e Spaçit: Frrok Ndoc Meli nga Mnela, Pal Gjin Nikolli nga Gomsiqja, Ndue Nikoll Jaku nga Gojani, Hil Curri nga Qafa e Malit, Mark Dod Alia nga Kryeziu, Gjon Marka Lleshi nga Kimza, Mark Dod Lleshi nga Spaçi, Llesh Pjetër Ndoj nga Spaçi, Ndrec Gjergji nga Mesuli.
• Për bajrakun e Kuzhnenit: Pjetër Leti nga Blinishti, Gjet Dod Prenga nga Ndërfana, Mark Gjet Lleshi nga Simoni, Bardhok Gjini nga Kuzhneni, Mark Zef Nikolli nga Gjegjani, Gjet Cubi nga Pshqeshi.
• Për bajrakun e Fanit: Dod Pjetër Lleshi nga Xhuxha, Ndue Bib Ndoj nga Domgjoni, Kol Keci nga Shëngjini, Bib Kol Shyti nga Konaj, Gjok Mark Prenga nga Bisaka.
• Për bajrakun e Dibrit: Mark Zef Ndoci nga Kashnjeti, Përzef Ndreca nga Kashnjeti, Gjon Mark Gjini nga Vigu, Frrok Kol Simoni nga Tërthore, Kol Marka Ndue Lleshi nga Kaçinari.

o Burimi: Revista “Hylli i Dritës”, nr. XI, botim i vitit 1931.

Në foto: Kapidani i Mirditës, Gjon Marka Gjoni te Nën-Prefektura në Shpal, fund vitet 20.
Shpali ishte qendra historike e kuvendeve krahinore të 12 bajrakëve.

| MIRDITA: Histori dhe aktualitet |

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close