Serbia Has Returned Only One of 1248 Cultural Artifacts Stolen from Kosovo-Serbia ka kthyer vetëm një nga 1248 objektet kulturore të vjedhura nga Kosova

Serbia has returned only one of an estimated 1248 artifacts it has forcibly removed from Kosovo during the 1998-99 war. These artifact are now exhibited in Serbia’s main museums.

“Goddess on the Throne ” is the only one returned to Kosovo 18 years ago. The small terracotta figurine dating back to the sixth or fifth millennium BC is now located in the Museum of Kosovo.

Despite the Kosovo-Serbia dialogue since 2011, Serbia has not agreed to return artifacts stolen during the war.

Kosovo’s Koha newspaper talked to experts regarding the possible return and whether the ropic should be discussed int he dialogue.

Enver Rexha, head of Kosovo’s Institute of Archaeology said that the return of artifacts can only be achieved through an agreement between the two countries.

Sadik Krasniqi from the Museum of Kosovo added that the country’s institutions are neglecting the issue.

Another expert, Arben Hajdari, an archaeology professor at the University of Pristina, maintains that discussing the topic at this very moment in the dialogue with Serbia is not advantageous for Kosovo.

Serbia returned the “Goddess to the Throne” to Kosovo in 2002 following pressure by Michael Steiner, head of the United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)./exit.al

Texti në shqip:

Serbia ka kthyer vetëm një nga 1248 objektet kulturore të vjedhura nga Kosova

Serbia ka kthyer vetëm një prej objekteve të vlerësuara 1248 që i ka marrë me forcë nga Kosova gjatë luftës 1998-99. Këto objekte tani janë të ekspozuara në muzetë kryesore të Serbisë.

“Hyjnesha në fron” është e vetmja që u kthye në Kosovë 18 vjet më parë. Figura e vogël terrakote, që daton nga mijëvjeçari i gjashtë ose i pestë para Krishtit, e cilatani ndodhet në Muzeun e Kosovës.

Megjithë dialogun Kosovë-Serbi që nga viti 2011, Serbia nuk ka pranuar të kthejë artefaktet e vjedhura gjatë luftës.

Gazeta Koha e Kosovës bisedoi me ekspertët në lidhje me kthimin e mundshëm dhe nëse duhet të duhej diskutohet për këtë gjatë dialogut.

Enver Rexha, kreu i Institutit të Arkeologjisë së Kosovës tha se kthimi i objekteve mund të arrihet vetëm përmes një marrëveshjeje midis dy vendeve.

Sadik Krasniqi nga Muzeu i Kosovës shtoi se institucionet e vendit po e lënë pas dore këtë çështje.

Një ekspert tjetër, Arben Hajdari, profesor i arkeologjisë në Universitetin e Prishtinës, pohon se diskutimi i temës në këtë moment në dialog me Serbinë nuk është i dobishëm për Kosovën.

Serbia e ktheu “Hyjneshën në Fron” në Kosovë në 2002 pas presionit të Michael Steiner, kreut të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK).

/Përkthyer dhe përshtatur nga proinformacion.com/

 

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close