Letter to the President of the United States/Letër Presidentit te SHBA-ve

Washington – Mr. President, with the utmost humility we ask you to save us this time from fragmentation even if it is the last time for us. You know very well historically who we are, there is no reason at this moment to tell you. You know that we are in the worst greed of our neighbors, they once again want the fragmentation and disintegration of our lands and nation.

I write to you with the prayer of all the Albanian people of Kosovo to save us! The presidents of the United States of America before you, were the ones who saved us in the 20th century. Become the savior of the Albanians and Kosovo of the century we are living! Have the kindness and political will to act even if it is the last time of your state humanism towards a state that you brought to light. Show once again your solidarity with us, with a helpless people at risk of fragmentation and disintegration IN GOD WE TRUST, just like you!

From a worried citizen of Kosovo Fahri Xharra.30.08.20 Gjakova

Washington — I nderuari President, me përuljen më te madhe ju lutemi që të na shpëtoni edhe kësaj rradhe nga copëtimi edhe nëse është hera e fundit për ne. E dini fort mirë historikisht kush jemi, nuk ka arsye në këtë moment të iu tregoj. E dini edhe vetë që jemi në lakminë më të keqe të fqinjëve tanë, ata edhe kësaj rradhe e duan coptimin dhe zhbërjen e tokave dhe kombit tonë.

Ju shkruaj me lutjen e të gjithe popullit shqiptar të Kosovës që të na shpetoni ! Presidentët e Shteteve të Bashkuar të Amerikës para jush, ishin ata që na shpëtuan në shekullin 20-t. Bëhuni ju shpetimtari i shqiptareve dhe i Kosoves së shekullit qe po e jetojmë ! Kini mirësinë dhe vullnetin politik që të veproni edhe nëse është hera e fundit e humanizmit tuaj shtetëror ndaj një shteti që ju e nxorët në dritë. Tregoni edhe një herë solidaritetin tuaj me ne, me një popull të pafuqishem të rrezikuar nga copëtimi dhe zhbërja IN GOD WE TRUST , po ashtu si ju !

/Nga një qytetar i brengosur i Kosovës Fahri Xharra.30.08.20 Gjakovë

 

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close