Qeveria shpronëson “objektet e vjetruara” në Istog

Qeveria e Kosovës ka miratuar shqyrtimin e planit të veprimit të Ministrisë së Financave – Thesari i Kosovës për zbatimin e rekomandimeve të Raportit Vjetor të Auditimit për vitin 2019.

Ministrja Hykmete Bajrami, tha se ky raport përfshin disa rekomandime të cilat janë të velfshme për të gjitha organizatat buxhetore, dhe sipas saj janë 25 rekomandime.

Qeveria ka miratuar edhe propozim vendimin Preliminar për shpronësim për interes publik të objekteve të vjetruara të cilat janë nën menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit e të cilat gjenden në parcelat e Komunës së Istogut, të cilat preken nga realizimi i projektit “Rregullimi i Qendrës së Qytetit në Istog”, konform Planit Zhvillimor Komunal 2018 – 2016.

Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit Blerim Kuçi,  tha se kjo është konform planit zhvillimor komunal. “Kërkoj dhe ju rekomandoj qe ta miratoni këtë projekt-vendim”, tha ajo.

Gjithashtu qeveria e ka miratuar edhe propzom vendimin përfundimtar për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të cilat preken nga ndërtimi i rrugës Nacionale N2 Prishtinë – Mitrovicë, segmenti Gojbulë – Smrekovnicë Loti I, zonat kadastrale Smrekovnicë, Dobërllukë, Bajskë, Sllatinë, Vushtrri dhe Gojbulë të Komunës së Vushtrrisë.

Ministri Kuqi ka diskutuar edhe për Shqyrimin e raportit vjetor për Gjendjen e Mjedisit në Kosovë për vititn 2018-2019. Kjo pikë ëstë miratuar nga qeveria.

Kuçi, tha se Qeveria i paraqet Kuvendit raport për gjendjen e mjedisit, i cili përmban ndikimet mjedisore për shëndetin e qytetarëve, masat e ndërmarra për mbrojtjen e mjedisit.

“Ky raport duhet të kalojë drejt Kuvendit. Pres të miratohet dhe të hapen dyert për shqyrtimin e nevojshëm në Kuvend”, tha ai.

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close