Historiani Italian Cesare Cantu:Shqiptarët i përkasin racës pellasgjike

Historiani Italian Cesare Cantu (shek.19) shkruan: “…Në përgjithësi është pranuar se shqiptarët i përkasin racës pellasgjike… ata përbëjnë një racë mitike, si titanët dhe ciklopët… Faktet dëshmojnë se pellazgët sollën në Greqi, jo vetëm disa arte, por një sistem të tërë besimi, artesh dhe germash. Ajo ishte një racë po aq sa bujare, edhe e pafat. Gjuha e tyre, më e ngjashme me latinishten se sa me greqishten, u ruajt në dialektin eolian dhe në atë epirot, që helenët i cilësonin si barbarë”.
———————
Cesare Cantu, Italian historian writes: “… It is generally accepted that the Albanians belong to the Pelasgian race … they are a mythical race, as the Titans and Cyclops … Evidence suggests that the Pelasgians brought to Greece, not just the arts, but a system of faith, art and fonts. It was a race equally as generous and unfortunate. Their language, more akin to the Latin rather than Greek, was preserved in the Eolian dialect and in the Epirot, which the Helenes considered as barbarian “.

/Toka Iliro-Pellazge

 

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close