“ Tokat serbe para Nemanjiçëve” ( Srpske Zemlje pre Nemanjiça)

shkruan Fahri Xharra

Serbët nuk pushojnë së shkruar për” tokat serbe’ të cilat nuk kanë egzistuar kurrë, por ata janë aq këmbëngulës në “historinë” e tyre të rrejshme sa që bota dasht e pa dasht e këthen vëmendjen tek popull i shpifur. Sa do i shpifur , ata janë ata janë dhe janë gjithmonë të rrezikshëm për paqen në Ballkan. apetitet e tyre për rritje nuk kanë të ndalur janë shumë të mëdha dhe gjithmonë në rrezikun tonë.

Para se të kaloj në spjegimin e këij libri plotë fantazira shkencore dhe historike , me duhet të ceku disa detaje të cila flasin shumë dhe me mendje të shëndoshë arrihet deri te një përfundim shumë i qartë, se e gjithë e shkruar e tyre është një fantazi e cila shpesh të bën të vjellësh nga pafytyrësia e tyre . Në librin “Stara Serbija” flitet për Kosovëbn dhe Gjakovën. Gjakova e dikurshme , emni Gjakovë e morri pas Hadum Agës dhe xhamisë së tij .
”Xhamia e Hadumit është një objekt fetar në Gjakovë, Kosovë. Objekti është ndërtuar gjatë sundimit të Perandorisë së Osmanlinjve, në dekadën e fundit të shekullit XVI.[1] Në defterin zyrtar te Perandorisë të vitit 1571, Gjakova (?) përmendet si fshat, ndërsa tregu i saj konsiderohet si qendër tregtare rajonale. Në atë periudhë, konkretisht në në vitet 1594/1595, Hadum Sylejman Efendia – i njohur si “Hadum Aga”, vendos ta financojë ndërtimin e një xhamie e cila do ta bartte emrin e tij. (F. Xh. Humbi Rudina, si lindi Gjakova? !8.02. 2004)

Po si është ndryshe dhe më saktë: “. Në fakt, në bazë të të dhënave historike, Gjakova njihet qysh nga dekada e pestë e shekullit XIV, më saktësisht nga viti 1348, kur i takonte nahijes së Altin Ilisë, me qendër në Junik.” ( po aty ).

Në defterin zyrtar te Perandorisë të vitit 1571, Gjakova (?) përmendet si fshat, ndërsa tregu i saj konsiderohet si qendër tregtare rajonale. Në atë periudhë, konkretisht në në vitet 1594/1595, Hadum Sylejman Efendia – i njohur si “Hadum Aga”, vendos ta financojë ndërtimin e një xhamie e cila do ta bartte emrin e tij. (F. Xh. Humbi Rudina, si lindi Gjakova? !8.02. 2004)
Po si është ndryshe dhe më saktë: “. Në fakt, në bazë të të dhënave historike, Gjakova njihet qysh nga dekada e pestë e shekullit XIV, më saktësisht nga viti 1348, kur i takonte nahijes së Altin Ilisë, me qendër në Junik.” ( po aty ).

“Sipas regjistrimeve regjistrimeve të vitëve 1571 dhe 1591 regjioni Verilindor i Sanxhakut të Dukaxhinit, ose sipa emrit të dhënë në shek.XVI-të, regjioni i Hasit ishte tërësisht i banuar nga shqiptarët . Regjioni i Hasit ishte i ndarë në tri nahije: Nahija e Rudinës (Gjakova e sotme dhe fashtrat e saja në jug), Nahija e e Domeshtiçit (fshatrat në mes Gjakovës së sotme dhe Prizrenit) si dhe Nahija e Pashtrikut ( fshatrat në lindje dhe në perëndim të malit Pashtrik).Kjo mbyllet me faktin që ngjajshëm me banorët e regjioneve malore të Shqipërisë Veriore edhe banorët e këtyre tri nahijeve kishin emrat tipik Shqiptarë: Gjin, Gjon, Gac, Bac, Kol, Gjec, Doda, Prend, Biba, Nue, Dida, Shtepan, Vata, ( Burimi: http://archive.is/tr44YThe albanians in Kosova through the centuries, by S.Pulaha – http://www.ezboard.com )
Në librin e cekur më lartë të Selami Pulahës ceket : Ndikimi i Antroponimisë Sllave në këto anë ishte shumë i vogël. Ndryshimet në mes të banorëve me antroponimi shqiptare dhe antroponimi sllavo -(ortodokse fxh) janë të pa besueshme të Prej 2507 krerëve shtëpi mbajtës të cilat ishin të krishterë, 1768 kishin emër katolik Shqiptar, 648 emra të përzier katolik shqiptaro-sllav (ortodoks, shkizmatik fxh) dhe vetëm 96 ishin e emër sllav (shkizmatik fxh)

Edhe një pyetje cili serbe që 8oo vjet e mban emrin Altin ?

Të flasim për librin serb “ Tokat serbe para Nemaniqëve” Po cilat ishin ato toka ?
Sipas librit “ Historia serbe para Nemaniqëve, sjellë një kontribut të madh shkencor në njohjen e epokës historike serbe të kohës në mes shek. 7-të deri 10-të, nga e cila kohë janë ruajtur edhe shënime të pakta.

… Libri pastaj shkrimet arkeologjike sdhe shënimet për fiset serbe të cilat dikur kishin jetuar në tokat serbe- Timočani, Obodriti ili Moravljani
Ne lirisht mund të themi që serbët nuk kanë qenë kurrë të ndarë në fise. Një rrenë historike pra ! Nëse nuk kishte serb në kohën e Nemaniqëve, po si mund të kishte para tyre ?

Akademiku serb Sima Çirkoviq në librin e tij ; “Srbi megju evropskim narodima” – Serbët në mesin e popujve të Europes shkruan :” Kur sulltani i Otomanëve në vitin 1830 e parnoi qeverinë vazale të Knezhevines serbe, Milosh Obrenoviqi iu drejtuar autoriteteve prezente:

pranuar “Pra ju miq të askujt nuk ju dhimbsen tokat shqiptare që një fis ardhacakësh me ndihmën e osmanë u bë POPULL në 1850 ? Keni shkruar diçka për ketë ?
Pra ju miq të askujt, nuk ju dhimbsen tokat shqiptare që një fis ardhacakësh me ndihmën e osmanëve u bë POPULL në 1850 ? Keni shkruar diçka për ketë ?
Pra nëse zyrtarisht vet serbët e vërtetojnë që u formuan si popull në vitin 1850, si mund te kishte serb nga shek. 7
Serbët ishin avarët e Iranit , shikoni hartën

Fahri Xharra,02.10.2020 Gjakovë

 

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close