Friday, November 27, 2020
Aktuale

KGJK me ueb faqe për lehtësimin e qasjes në informata

Sot do të lansohet qasja në informatat mbi statusin e lëndëve në gjykata.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK), me mbështetjen e Programit të USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë sot pasdite do të lansoj një funksion të ri në ueb faqen e KGjK-së, veglën e Kërkimit të Statusit të Lëndës.

Në një komunikatë për media nga Këshilli Gjyqësor thuhet se deri më tani, përdoruesit e gjykatave, palët dhe avokatët janë përballur me vështirësi për qasjen në informata mbi statusin e një lënde. Andaj, përmes këtij funksioni, qytetarët mund të mësojnë rreth statusit të lëndës së tyre përmes numrin e lëndës me një pajisje elektronike. Pra, përdoruesit e gjykatës, palët në procedurë dhe avokatët, mund të kontrollojnë statusin e një lënde gjyqësore si dhe veprimet e mëhershme për atë lëndë.

Të dhënat e këtij funksioni, gjenerohen nga baza e të dhënave e Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL) dhe oraret e seancave gjyqësore në të gjitha gjykatat, do të përditësohen automatikisht nga baza e të dhënave SMIL.

Lansimi i veglës së kërkimit të statusit të lëndës, është një nga shumë funksione të ueb faqes së KGjK-së, të zhvilluara me mbështetjen e USAID-it.

Inovacionet si këto po parashihet që të rrisin transparencën dhe qasjen në sistemin gjyqësor si dhe eliminojnë pengesa për qasjen në informacione për lëndët nga qytetarët e Kosovës.

Similar Posts

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close