Jevtiq raporton në Komisionin për Komunitete

Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim sot mban mbledhje.

Rendi i ditës:

1.    Miratimi i rendit të ditës;
2.    Raportimi i Ministrit të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, Dalibor Jevtiq;

Tema: Raporti i punës së ministrisë, për vitin 2020.

Vendi: N302 Koha: 10:00