Votimi përmes postës për mërgatën ka filluar tani, këta janë hapat që duhet t’i ndiqni

Afati deri kur do të pranohen fletëvotimet e juaja përmes postës fillon nga tash deri më 12 shkurt, shkruan GE.

Më poshtë mund t’i gjeni hapat që duhet t’i procedoni për të votuar:

Në linkun e më poshtëm kërkojeni emrin tuaj në listën e votuesve me postë përmes numrit tuaj personal të dokumentit identifikues.https://www.kqz-ks.org/…/2021/02/BMAIL_Voterlist.pdf…

Pasi të verifikoni që emri juaj figuron në listën e votuesve me postë ju duhet të ndiqni këto hapa për të përgatitur fletëvotimin tuaj me postë.

HAPI 1: Në linkun e mëposhtëm shkarkojeni dhe pritnojeni fletëvotimin.https://www.kqz-ks.org/…/100_Fletevotimi_Kuvend-Kosoves…Formati i fletevotimit mund të jetë A4 dhe mund të jëtë me apo pa ngjyra.

HAPI 2: Plotësojëni fletëvotimin në anën e majtë duke shënuar me shenjat √ ose X katrorin përpara subjektit politik. (Numri i Lëvizjes VETËVENDOSJE! është….)

HAPI 3: Plotësojeni fletëvotimin në anën e djathtë duke shenuar me shenjat √ ose X deri në pesë numra që bartin kandidatët për deputet.Në linkun e mëpshtëm gjeni broshurën e kandidatëve.

HAPI 4: Pasi ta keni plotësuar fletëvotimin, paloseni dhe vendoseni në një zarf të vogël. Mbylleni dhe mos shënoni asgjë. Ky është zarfi i fshehtësisë.

HAPI 5: Bëjeni kopje një dokument valid(me afat) të Republikës së Kosovës apo të shtetit ku jetoni aktualisht( letërnjoftim, pasaportë apo patent shofer)

HAPI 6: Zarfin e vogël të mbyllur dhe të pa shënuar si dhe kopjen e dokumentit valid vendoseni në një zarf më të madh, pershembull të formatit A5, dhe mbylleni.

Hapi 7: Pasi ta mbyllni zarfin në pjesën e sipërme shënoni ermin mbiemrin dhe adresen tuaj të banimit, ndersa në pjesën e poshtme të zarfit në të djathtë, shënoni adresën postare të KQZ-së.Adresa postare e KQZ-së është:Komisioni Qendror i ZgjedhjeveVotimi Përmes PostësPosta 6, Kutia postare 35110 000 Prishtinë

HAPI 8: Zarfin dërgojeni përmes postës.

Posta do ju vendos zarfin tuaj në zarfin e saj, shënoni emrin mbiemrin dhe adresën tuaj dhe adresën postare të KQZ-se.Për shkak të afatit të shkurtër të pranimit të fletëvotimeve me postë, preferohen postat që ofrojnë shërbime të shpejta si UPS, DHL EXPRESS apo të ngjajshme.

VEMENDJE: Ju mund të dërgoni fletëvotimet e anëtarëve të ngushtë të familjes së bashku me një dërgesë postare.

Procedura mbetet e njejtë. Pra të gjithë anëtarët e familjes, secili për vete, duhet të ndjekin hapat e lartë shënuara.

Zarfat e përgatitura i dërgoni përmes një zarfe të përbashkët postar.

KUJDES: Pesha e Zarfës postare nuk duhet të jetë e lartë që të llogaritet si pako.

MOS HARRONI: Zarfet tuaja me fletëvotime duhet të mbërrijë në adresën postare të KQZ-së deri me 12 shkurt ora 24:00.

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close