Në shërbim të askujt...vetëm informacion!

Shpikjet qe ndryshuan boten>Plugu

Krahasuar me shpikjet elektronike të sotme, plugu nuk duket edhe aq ngazëllyes.

Askush nuk e di kush dhe kur e shpiku plugun. Por ka dëshmi që ai është përdorur edhe në kohët parahistorike. Para shpikjes së plugut, njerëzit kanë qenë zakonisht fermerë ose gjuetarë. Jeta e tyre iu është kushtuar gjetjes së mjaftueshme të ushqimit për ta kaluar sezonën, meqë arritja e këtij qëllimi duke punuar me duar ishte një punë intensive dhe e ngadalshme, mund të themi që plugu ka ndryshuar gjithë këtë.

Pasi që plugu e ka bërë punën më efikase dhe njerëzit më pas kanë pasur më shumë ushqim se sa iu është nevojitur dhe atë tepricë e kane tregtuar, kjo ka mundësuar që njerëzit të Mirren edhe me dicka tjetër përvec rritjes së ushqimit.

Mundësia për tregtimin dhe shitjen e materialeve tregoi nevojën për shpikjen e gjuhës së shkruar, numrave të sistemit, fortifikimeve dhe ushtrive. Kur popujt mblidheshin për tu angazhuar në këto aktivitete, qytetet rriteshin. Nuk ështe gabim të thuhet se plugu është përgjegjës për krijimin e civilizimit njerëzor.

/Kalendari Enciklopedik Shqiptar

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close