Paga mesatare bruto u rrit me 2,4 % në vitin 2020

ATSH/ Në vitin 2020, paga mesatare bruto për një të punësuar me pagë në Shqipëri është 53.662 lekë.

INSTAT publikoi anketën e Forcave të Punës sipas së cilës, krahasuar me vitin 2019, paga mesatare mujore bruto për një të punësuar në Shqipëri u rrit me 2,4 %.

Paga mesatare mujore bruto është mbi nivelin mesatar për aktivitetet financiare dhe të sigurimit, informacionin dhe komunikacionin, administratën publike dhe mbrojtjen, sigurimin social të detyrueshëm, arsimin, shëndetësinë dhe aktivitetet e punës sociale.

Ndërsa aktivitetet ekonomike me pagë poshtë nivelit mesatar janë tregtia me shumicë dhe me pakicë, riparimi i automjeteve dhe motoçikletave, transporti dhe magazinimi, aktivitetet e akomodimit dhe shërbimit ushqimor, dhe bujqësia, silvikultura dhe peshkimi.

Referuar INSTAT, hendeku gjinor në paga është 6,6 %. Hendeku gjinor në paga është më i theksuar mes punonjësve që janë të punësuar në ndërmarrjet ekonomike që i përkasin grup-aktivitetit ekonomik “industria nxjerrëse, përpunuese, energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër të kondicionuar, furnizimi me ujë, aktivitetet e trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, rehabilitimit”, ku arrin vlerën 31,9 %.

Gjatë vitit 2020, 26,2% e kontribuesve në kategorinë e të punësuave me pagë marrin një pagë mesatare mujore bruto deri në nivelin e pagës minimale zyrtare. Për vitin 2020, paga minimale zyrtare është 26.000 lekë.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close