Kalaja e Labovës së Kryqit

Kalaja e Labovës së Kryqit, e shpallur Monument Kulture i Kategorisë së Parë në vitin 1963, ndodhet pranë fshatit Labovë e Kryqit, Bashkia Libohovë. Fortifikimi është ndërtuar në një masë shkëmbore të shkëputur prej malit Bureto në perëndim të Labovës. Ky vendbanim identifikohet nga studiuesit edhe me emrin Paleokastër, pasi kodra mban këtë emër.

Gjatësia mesatare e konservuar e mureve është rreth 160 m. Në anën jugore ndodhet një kullë në formë trapezoidale, ndërsa në anën perëndimore një hyrje e përforcuar me kullë gjysmë rrethore. Brenda perimetrit të murit dallohen ndërtime shtëpish. Informacionet për kohën e ndërtimit janë sporadike, por mendohet që faza e parë e ndërtimit i përket shek. V para Krishtit. Zë një sipërfaqe 78 ha.

The Castle of the Cross of Labovë declared Cultural Monument of 1st category in 1963, is situated near the village of Labovë e Kryqit, Municipality of Libohovë. The fortification was built in a rocky mass disconnected from the Bureto Mountain on the west of Labove. This settlement is also identified by researchers as Paleokastër, named after hills bear this name. The average length of preserved walls is about 160 m.

A trapezoidal-shaped tower is situated on the south part, while on the west side there is an entrance reinforced with a semi-circular tower. Within the wall perimeter is distinguished home construction. Information about the period of construction is sporadic, but it is thought that the first phase of the century building belongs to the 5th century BC. It occupies an area of 78 ha.

CATEGORIES
%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close