​Testi i parë për regjistrimin e popullsisë mbahet në qershor

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) do të fillojë punën në terren për Testin e parë për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë dhe testi do të mbahet gjatë muajit qershor.

Qëllimi kryesor i këtij testi është që të testohen dy aktivitete/instrumente të rëndësishme për Regjistrimin e Popullsisë: implementimi i hartave digjitale në tablet dhe kodifikimi elektronik i NACE, ISCED dhe ICSO.

Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë, konsiderohet me prioritet të lartë në agjendën shtetërore të Kosovës. Regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë i paraprin realizimi i testimit paraprak të proceseve organizative dhe zbatuese.

Trajnimet me regjistrues për testin 1 janë kryer nga data 17-21 maj 2021, derisa listimi në terren është kryer nga 24-28 maj.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close