​Qeveria e Kosovës publikon raportin e punës 100-ditëshe

Qeveria e Kosovës ka publikuar sot raportin e punës 23 mars – 1 korrik 2021, e cila është votuar nga Kuvendi i Kosovës më 22 mars 2021.

Në raport paraqiten të arriturat kryesore sipas sektorëve të paraparë me Programin e Qeverisë, rezultatet dhe vendimet e marra gjatë kësaj periudhe.

Raporti përfshin të arriturat në menaxhimin e COVID-19, qeverisja, sundimi i ligjit, rendi dhe siguria publike, rimëkëmbja ekonomike, industria, ndërmarrësia, tregtia, bujqësia dhe zhvillimi rural, mjedisi, planifikimi hapësinor, infrastruktura, arsimi, shkenca, kultura, rinia dhe sporti, politika e jashtme, diaspora dhe mbrojtja.

https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/07/100DITE_Kthese-drejt-Zhvillimit.pdf

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close