Realiteti nuk egziston,përderisa ne nuk shikojmë në të

Një video lojë ndërton veten kur ju kërkoni në një fushë të caktuar. Përndryshe, ajo nuk ekziston. Realiteti është i ngjashëm për shkak se disa aspekte ekzistojë vetëm në qoftë se ne jemi duke kërkuar në to.ky fenomen misterioz bazohet në mekanikën kuantike. Objekte subatomike janë zakonisht ose valë ose grimca si objekte solide. Rrallë, ato mund të jenë që të dyja. Disa shembuj përfshijnë dritë dhe objekte që kanë një masë të ngjashme me electronet.Kur këto objekte nuk janë duke u observuar/shikuar, ato qëndrojnë në një gjendje të dyfishtë. Por, kur ato janë të matura , “vendëosin” të bëhen ose valë ose objekte të forta. Këto fondamente të realitetit tonë qëndrojnë “fjetur” derisa ne shikojmë në to, e cila nuk është shumë më ndryshe se në një botë të simuluar të një video loje.

aug_2063679i

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close