Në shërbim të askujt...vetëm informacion!

Një studim i NASA ka gjetë se : shtresat e akullit në Antarctic janë në shtim kundrejt humbjeve

GREENBELT , Md , tetor 31 ( UPI ) – Sipas një studimi të ri të NASA-s , shtresat e akullit që shtohen janë më shumë se sa humbjet e shtresave të akullit që shkri në kontinentin Antarktik . Gjetjet bien në Konflikti me ato të Panelit Ndërqeveritar për Ndryshimin e Klimës , i cili në vitin 2013 sugjeroi se shtimi i shtrsave të akullit nuk janë mbajtur baraspeshë me humbjen.

NASA-ice-sheets

Studimi i ri , i publikuar në Journal of Glaciology , nuk e mohojnë tërësisht një pjesë të vogël të studimeve që tregojnë shtresat e akullnajve , në tkurrje. Në vend të kësaj , në qoftë se ofron prova të shtimit të shtresës së akullit të pagjetur më parë .

Gjetjet e reja tregojnë një fitim vjetor neto prej 112 miliardë ton në mes të viteve 1992 dhe 2001.Shtimet vjetore prej 82 miliardë tonelata janë vërejtur në mes të 2003 dhe 2008 .

Jay Zwally një glaciologist nga NASA Goddard Space Flight Center, thotë se matjet satelitore që ai dhe kolegët e tij i kanë analizuara tregojnë “ndryshime të vogla në lartësi mbi zonat e mëdha, si dhe ndryshime të mëdha të vërejtura zona më të vogla në Gadishullin Antarktik dhe në rajon Thwaites dhe Pine Island të Antarktikut Perëndimor “”

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close