Ky është ushqimi që ndikon në zhvillimin e inteligjencës tek fëmijët

Sipas një studimi të ri është dëshmuar se fëmijët të cilëve pridërit u kanë dhënë ushqim të shëndetshëm,kanë lexuar më mirë.si dhe tek ta ka ndikuar në shkruarin dhe të kuptuarin më të mirë të materialit.

ptl-girl-thinking-classroom-intelligent

fëmijët të cilët kanë konsumuar ,perime ,pemë,peshq dhe drithëra integral kanë pasur rezultate më të mira në detyrat shkollore,prej shokëve të tyre.
Në studimin ku janë përfshirë 161 fëmijë,të moshës 6-8 vjeç,të cilat studiusit i kanë përcjellë,nga klasa e parë deri në të treten të shkollës fillore.
Kualiteti i ushqimit të tyre është analizuar përmes ndihmës së ditarit ushqimor ditor,ndërkaq suksesin në shkollë përmes ndihmës së testeve të standardizuara.

Fëmijët të cilët iu kanë përmbajtur këtij lloj të të ushqyerit,më së miri i kanë bërë testet e leximit,të shkrimit dhe të kuptuarit e materialit.
“Rezultatet e studimit nuk janë të lidhura me statusin social të nxënësve,aktivitetin fizik apo konstruktin.Rëndësia e rezultatit është lidhur ekskluzivisht me ushqimin e shëndetshëm”,thotë dr.Ero Hapala nga Universiteti në Finlandë.
“Ushqimi i shëndetshëm është treguar si faktor i rëndësishëm në nxënien e shkathtësive konjiktive tek fëmijët.Prindërit,por edhe shkolla do të duhej tua mundësoj fëmijëve ushqimin e shëndetshëm”.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close