Në shërbim të askujt...vetëm informacion!

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut po merret me rastin e mijëra foshnjeve të zhdukura nga spitalet e lindjes në Serbi

Zorica Jovanoviq një nënë serbe së cilës i ishte zhdukur fëmia i porsalindur nga një shtëpi lindjeje në Serbi e cila kish hedhur rastin e saj në Gjykatën Evropiane e të Drejtave të Njeriut ende nuk e ka marrë dëmshpërblimin prej 10 mijë Eurosh.

vndl

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut vendosi në mars 2013 se Serbia duhet ti paguajë Zorica Jovanoviq 10,000 euro dëmshpërblim dhe për të siguruar atë me informacion në lidhje me fëmijën e saj të porsalindur që u zhduk nga spitali në Cuprija më shumë se 30 vjet më parë.

Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës në Strasburg po shqyrton ekzekutimin e aktgjykimeve dhe vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke përfshirë edhe rastin e foshnjave të humbura në Serbi.
Një nga pikat e rendit të ditës të takimit, i cili filloi sot dhe do të vazhdojë deri më 10 dhjetor është vonesa në ekzekutimin e vendimit gjyqësor të ngritur nga Z. Jovanovic kundër Serbisë (rasti i foshnjave të zhdukura nga shtëpitë e lindjes në Serbi ), tha në një deklaratë kjo organizatë pan-evropiane.
I njëjti model do të aplikohet për qindra raste të tjera në lidhje me rastin e foshnjave që mungojnë nga shtëpitë e lindjes në Serbi . Afati për ekzekutimin e vendimit në rastin e Zorica Jovanoviq ishte në 9 Tetor 2014.

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close