Kjo është vlera e gjuhës shqipe, vlerën e së cilës ti nuk e di!

Gjuha shqipe është përcaktuar të jetë gjuha më e vjetër e Evropës nga studimet DNA.gjenetike në Stanford U.( Luigi Cavalli-Sforza ). Përveç kësaj është përcaktuar nga datimet radio karbon që Indo-evropianët e parë erdhën në Ballkan përmes Azisë së Vogël dhe më pas i gjejmë të përhapur si bujqë në të gjithë kontinentin duke marrë 3000 vjet për ti udhëtuar ato shumë kilometra , UK(Colin Rentrow). Gjuha shqipe është kështu gjuha amë e të gjitha gjuhëve evropiane që ekzistojnë sot. Kjo shpjegon pse shqiptarët me lehtësi kapin ndonjë nga gjuhët evropiane dhe flasin ato pa theks të  theksueshëm.

/Përgatitur nga Xh.Arifi/Proinformacion.com

 


 

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close