Për bashkëpunim përtej kufitar ndërmjet Malit të zi dhe Kosovës,BE ndanë 8,4 milion EU

Dje në Podgoricë është hapur sekretariati i programit për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Malit të Zi ,Kosovës dhe Shqipërisë,i cili ka për qëllim përmirësimin e kualitetit të jetës në zonat kufitare.

img eu

Bashkimi Europian për dy programe bashkëpunimi ka ndarë,gjithsejt 20,3 milion Euro të cilët do të jen në shërbim deri më 2020,është thënë gjat hapjes.Në përkrahje të programit përtejkufitar në mes të Malit të zi dhe Kosovës jan nda 8,4 MILION euro,ndërsa për atë në mes M.të Zi dhe Shqipërisë 11,9 milion.

Ky program siq është spjeguar ,përgatitë vendet e ardhshme të Bashkimit Europian,për shfrytëzimin e fondeve infra dhe strukturore me bugjete akoma më të mëdha.

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close